• Производство на етерични масла

  • Търговия с парфюмерия и козметика в България и в чужбина

6100 Казанлък, ул. "Ген. Скобелев" 26

тел. 0431/ 64576, 63074, факс 64471

мобифон 048 950084
bgrose.domino.bg
E-mail: bgroza16@kz.orbitel.bg